Услуги

Услуги

Валидиране на чисти помещения

Мдата Системс ЕООД предлага широка гама от услуги за валидиране (сертифициране) на чисти помещения, съгласно международните стандарти. Също така сме готови да помогнем за адаптиране или корекция на проекти, за да бъдат спазени стандартите, при въвеждане в експлоатация на климатични и вентилационни и други системи.
Притежаваме квалификация, натрупани добри практики и съвременно измервателно оборудване за валидиране (сертифициране) на чисти зони, зони с ламинарен поток, микробиологични лаборатории и инженерни съоражения. Извършваме замервания и анализ на газове и микробиологични тестове.