Валидиране на чисти помещения

Мдата Системс ЕООД предлага широка гама от услуги за валидиране (сертифициране) на чисти помещения съгласно международните стандарти и нормативни документи като БДС EN ISO 14644 и EU GMP - Annex 1:

 

  • Оценка на класа на класа на чистота, съгласно ISO 14644-1 и ISO 14644-2 и EU GMP - Annex 1
  • Тестове съгласно БДС EN ISO 14644-3: температура и относителна влажност на помещенията, време за възстановяване на класа на чистота (100:1), оценка на разлика в наляганията между помещенията, визуализация на въздушните потоци, тестове за скорост и кратност на обмен на въздушния поток, тест на инсталираните HEPA филтри (DOP тест) и др.

Готови сме да сътрудничим за адаптиране на проекти и приложения към изискванията на стандартите при въвеждане в експлоатация на климатични, вентилационни и други системи.
Притежаваме  квалификация, натрупани добри практики и съвременно измервателно оборудване за валидиране (сертифициране) на чисти стаи, зони с ламинарен поток, микробиологични лаборатории и инженерни съоражения.
Извършваме измервания и анализ на съдържанието на газове и микробиологични параметри.
При необходимост, моля свържете се с нас. За всеки конкретен случай ще подходим индивидуално, в съответствие с потребностите и изискванията на Вашите проекти.