Газ анализатори за димни газове

Ръчни и портативни газ анализатори
VarioPlus

Газ анализатор testo 310

Testo 310 е комплект с вкл. сонда 180 mm с конус; силиконов шлаух за измерване на налягане; филтри - 10 бр, (2 ролки термо хартия за принтера за комплекта с принтер)

Повече »


Testo 320

Газ анализатор testo 320

Газ анализатор testo 320 с графичен дисплей вкл. O2 клетка; без H2 компенсация, акумулаторна батерия и инструкция за работа

Повече »


Testo 330-1

Газ анализатор testo 330-1 LL

Тesto 330-1 LL Facelift, вкл. акумулаторна батерия и инструкция за работа.

Повече »


Testo 330-1

Газ анализатор testo 330-2 LL

Газ анализатор testo 330-2 LL Facelift, характеризиращ се с с дълъг живот на електрохимичните клетки, с вградено нулиране на сензора за тяга и нулиране на клетките, вкл. акумулаторна батерия и инструкция за работа

Повече »


Системи за непрекъснат контрол на емисиите


SWG 300

SGS-100

Високоточен многоканален газ анализатор за промишлеността

  • Стационарен газ анализатор SGS-100 - модулна система за контрол на емисиите във въздуха на токсични газове от постоянни източници на замърсяване на въздуха: големи инсталации на парни котли, централи, газ помпени станции, и т.н., и промишлени предприятия.
  • В SGS-100 могат да се използват инфрачервени модули, както и парамагнитни, цирконий сензори и каталитични конвертори NO2 в NO. Устройството дава възможност за контрол в няколко точки.

Повече »


Lamtec

Lamtec LT. Анализатори на кислород - оптимизация на режимите на горене

контрол на съдържанието на кислород (О2) в изходящите газове

  • Корпус устойчив на вода и прах
  • Автоматично прочистване на сондата със сгъстен въздух
  • Не изисква дехидратация, и гарантира точно измерване на компонентите на мокри газове
  • Голям избор на сонди

Повече »