Стационални газ детектори и контролни системи

CROWCONGas-Tec

Xgard и Xsafe

Стационарни детектори за измерване на кислород, токсични и горими газове

  Xgard е от голямото семейството на дълготрайни газ детектори за промишлеността. Искробезопасни (I.S.) или взривобезопасни (Exd) версии са достъпни.
  Xsafe е ефективна алтернатива за използване в безопасна среда, като котелни помещения, готваници, комерчески сгради и други.
  Xgard предлага широка гама от сензори: Пелистори за детектиране на горими газове, Електрохимични сензори за детектиране на токсични газове и кислород, термокондуктивни сензори.

XgardIR

Xgard IR

Инфрачервен газ-детектор за измерване на горими газове и въглероден диоксид

  Xgard IR е детектор на запалими газове и CO2 във взривозащитено (Exd) изпълнение. Оптичната конструкция на база проверена дву-лъчева технология с дву-детекторна подредба осигурява дълга и надеждна работа. Xgard IR изисква минимална калибровка и може да работи с всякаква контролна система.

Flamgard

Flamgard Plus, TXGard Plus

Газ-детектори в негорим и взривобезопасен корпус за измерване на горими газове, кослород и токсични газове с дисплей


Flamgard Plus е взривобезопасен (Exd) газ детектор за откриване на взривоопасни нива от въглеводороди, водород и други експлозивни газове и пари, включително авиационното горивото и изпарения бензин.

TXgard Plus е взривобезопасен (Exd) газ детектор с дисплей за измерване на токсични газове или кислород. Голям избор на сензори позволява използването на TXgard Plus за различни приложения.

Повече »

Flamgard

TXgard-IS+

Газ-детектори за измерване на токсични газове и кислород с дисплей

TXgard-IS+ е взривобезопасен (I.S) газ детектор с дисплей за измерване на токсични газове и кослород. Голям избор на сензори позволява използването наTXgard-IS+ за различни приложения.
TXgard-IS+ е ATEX сертифициран за исползване в опасни зони 0,1 или 2.

Повече »

Flamgard

IRmax

Инфрачервен газов детектор на въглеводороди

IRmax е компактен, високо-устойчив газдетектор с изключително ниска консумация, предназначен за мониторинг на потенциално запалими концентрации от метан, бутан, пропан и други въглеводородни газове и изпарения.
IRmax е сертифициран взривобезопасен продукт изработен от неръждаема стомана тип 316, осигуряваща надеждното му функциониране и при екстремни атмосферни условия.

IREX

IREX

IR детектор за запалими газове да замести пелисторните (каталитични) детектори

IREX е предназначен да замести пелисторните (каталитични)детектори. IREX се управлява от контролни системи проектирани за работа с пелисторнидетектори: той генерира mV-ов сигнал от тип Уитстонов мост (както и пелисторите) и се захранва от 2.9Vdc. IREX седоставя с монтажен отвор тип M20 , което Ви дава възможност да го използвате с вече инсталираните кабели иразклонителни кутии.
Концепцията на IREX дава възможност на пелисторно-базираните системи за газ-детекция да бъдат обновени стехнологията на дву-лъчева IR газ-детекция, без значителните разходи свързани с модернизацията и пре-инсталирането.

SENKO

Gas-Tec

SH1362

Битови газ-детектори

  Битовите газ детектори са предназначени за битови и леки промишлени условия, когато не се налага употребата на взривозащитена апаратура. Състоят се от сензор и електронен блок, разположени в един корпус.

Цена: от 50 EUR без ДДС

Повече »

Gas-Tec

SI560

Стационарен LPG/LNG детектор.

 • Взривозащитен "Ex d IIB T4"
 • 4-20 mA изход

Цена: 310 EUR без ДДС

Повече »

XgardIR

SI-100

Газ-детектори в негорим и взривобезопасен корпус за измерване на горими газове, кослород и токсични газове с дисплей

 • Взривозащитен "Ex d IIC T5", IP65
 • 4-20mA и RS-485 Modbus изходи
 • алармен изход
 • Лесно обслужване с магнит

Цена: от 350 EUR без ДДС (зависи от сензор)

Повече »

Flamgard

SL-101

Газ-детектори в негорим и взривобезопасен корпус с дисплей и безжичен интерфейс

Повече »

Контролни системи

Gasflag

Gasflag

Едноканален контролен панел

Контролен панел за мониторинг на някои от 4-20 mA газ детектори на запалими, токсични газове или кислород.
Gasflag е иделно средство за леки промишлени или търговски приложения като мониторинг на пропан-бутан, откриване предозиране на хлор в плувни басейни, откриване на метан в котелни помещения и др.


Flamgard

Gasmaster

Контролно измервателна система от 1 до 4 канала

Gasmaster е гъвкава и лесна за управление автономна система за откриване на газ и горене. Системата съчетава гъвкавост с изключителна многофункционалност и са предназначени за различни области на приложение.

Gasmaster се предлага в 2 модела:

 • Gasmaster 1: един газоизмервателен канал или една зона за контрол на горене
 • Gasmaster 4: до 4 канала за откриване на газ или 4 зони за контрол на горене


Vortex
Vortex FP

Vortex

Вече се предлага модела Vortex FP за исползване в опасни зони ATEX Zone 1 и Zone 2.

Vortex е контролно-измервателна система с много гъвкаво конфигуриране, която се адаптира към всякакви условия, по отношение на контролираният обект с минимум кабелни връзки. Стандартният настенен вариант вече е допълнен с модулна версия за инсталиране в различни монтажни конструкции. Предлага се също вариант за монтиране в шкафове, като част от комплексните системи за сигурност.

Vortex се предлага в четире варианта: монтиран на стената, за монтаж в 19" Rack шкаф, върху DIN-шина или в взривозащитено (Exd) изпълнение Vortex FP. 

Vortex Rack и Panel включват входни и изходни модули и контролен модул, монтирани върху DIN-шина. Като опция се предлага версия с дисплей. Тази конфигурация е идеална за затворени пространства, където устройството е подходящо да се монтира в специален защитен корпус с пожароустойчиви и влагозащитени свойства.

Vortex FP е конторлен панел, ATEX сертифициран за исплзване в опасни зони, като на офшорните платформи или петролни рафинерии. Vortex FP предлага всички стандартни функции Vortex, като RS-485 Modbus за калибриране и конфигурация без отваряне на кутията.Flamgard

Hydra

Addressable Car Park System

  The new Crowcon Hydra addressable gas detection system provides a cost-effective solution for detecting toxic gases from vehicle exhausts, such as Carbon Monoxide (CO), oxides of Nitrogen (NO/NO2) plus explosive petrol vapours, in enclosed or underground car parks.

  Many car parks run ventilation fans continuously, but this is very ineffi cient and energy intensive. The Crowcon Hydra offers an alternative method of controlling fans so they only need to run at full speed when required. Speed-controlled ventilation systems can be set to run slowly to keep the area ventilated, and speed up to clear detected gas accumulations.

Пробовземни системи


Sampling

Пробовземни системи позволяват непрекъснат мониторинг на токсични и /или запалими газове в участъци и среда в които стандартните стационарни детектори не са подходящи. Типични приложения:

 • мониторинг на сметища и изкопи
 • мониторинг на биогаз в тръбопровод
 • мониторинг на CO2 в пивоварни
 • сградна защита
 • въгледобивната промишленост – противопожарна безопасност

Crowcon предлага:

 • Богат набор пробовземни системи
 • Системи с помпа или с привод от сгъстен въздух
 • Висока степен на интеграция
 • Бърза реакция
 • Системи за опасни зони