Анализатори Geotech® за сметищен и биогаз

Geotech

MCERTSGeotech е лидер на пазара на преносими истационарни газанализатори за производство насметищен и биогаз. Оборудване Geotech, произведено във Великобритания, отговаря на най-високите стандарти за качество на Европейския съюз. Анализатори Geotech са в съответствие със стандартите на ISO17025 Calibration, ATEX и IECEx, MCERTS.

Каталог на Geotech (EN)

Портативни анализатори

Сравнителна таблица на Geotech 5000 газанализатори (EN)
Geotech 5000

Biogas 5000 преносим анализатор на биогаз

  Портативен анализатор на биогаз за прецизен мониторинг в рамките на биогаз приложения Biogas 5000 е лесен за използване, калибриране и конфигуриране и дава възможност за последователно събиране на данни за подобряване на анализа и точното отчитане, което позволява да се оптимизира на работата на биореакторте.

  Приложения
  • Мониторинг на производството на биогаз в ферма, хранително-вкусовата промишленост, пречистване на отпадъчните води и др.
  • Оптимизиране на метан

  Повече »


Geotech 5000

Преносим анализатор на сметищен газ GA5000

  GA5000 измерва съдержанието на CH4, CO2, O2, H2S и СО в сметища и депа за отпадъци.

  Приложения
  • Анализ на газ в депа и сметища
  • Производство на енергия от отпадъци
  • Сертифициране на пречиствателни станции и депа на отпадъци

  Повече »


Geotech 5000

Преносим анализатор за оптимизиране на добива на метан GEM5000

  Анализаторът GEM5000 е проектиран в помощ на технолозите с оглед увеличване добива на метан.

  Приложения
  • Оптимизиране на процеси
  • Исчисляване на произведената енергия
  • Оценка на мощност на потребителите

  Повече »

Стационарни анализаториAEMS

GA3000 монитор за сметищен и биогаз

Стационарен газанализатор за непрекъснат мониторинг на CH4, CO2, O2 и H2S. Анализаторът има солиден, защитен от външните влияния дизайн.

Приложения
 • Производство на биогаз
 • Добив на сметищния газ
 • Анаеробно разлагане
 • Мониторинг на пречиствателни станции за отпадъчни води

Повече »


AEMS

AEMS многовходов автоматчен анализатор за сметищен и биогаз

Стационарна автоматизирана система за непрекъснат мониторинг на процесите. В контраст с GA3000 включва интелектуална система за събирането на данни и предване към отдалечен сървър и способността за контрол на до 4 входа.

Приложения

 • Производство на биогаз
 • Добив на сметищния газ
 • Анаеробно разлагане
 • Мониторинг на пречиствателни станции за отпадъчни води

Повече »


AEMS

Масов разходомер Accu-Flo

Разходомер за газ
Code: Accu-Flo

Разходомер Accu-Flo има автоматична корекция на нула и проверка на калибрирането. Това гарантира, че параметрите на устройството са останали непроменени от последното калибриране, което прави Accu-Flo уникалено и изключително полезното устройство за газовата промишленост.

Повече »