AEMS автоматчен анализатор за сметищен и биогаз

Geotech AEMS

Стационарен автоматизиран анализатор за непрекъснат мониторинг на CH4, CO2, O2 и H2S.

  AEMS е стационарна автоматизирана система за непрекъснат мониторинг на процесите. В контраст с GA3000 включва интелектуална система за събирането на данни и предване към отдалечен сървър.

  Предимства
  • Гъвкави мрежови и безжични интерфейси за отдалечен мониторинг и контрол
  • Проверка на качеството на газ
  • Лесен за обслужване
  • Интеграция в SCADA системи
  • Спомага за постигане на максимална ефективност на генерация
  • Измерване CH4, CO2, O2 и H2S
  • Опция 4-20mA изходи
  • Автоматична продувка, калибровка и нулиране
  • Има входове за допълнителни сензори
  • До 5 входа на газ в една система

  Приложения

  • Производство на биогаз
  • Добив на сметищния газ
  • Анаеробно разлагане
  • Мониторинг на пречиствателни станции за отпадъчни води
 

Сваляне

Брошура AEMS (EN)