GA3000 монитор за сметищен и биогаз

Geotech AEMS

Стационарен анализатор за непрекъснат мониторинг на CH4, CO2, O2 и H2S.

  Анализаторът има солиден, защитен от външните влияния дизайн. GA3000 е ценово-ефективно решение за контрол на процеса.

  Предимства  
  • Лесен за използване, ни изисква специална подготовка
  • Ниска себестойност на притежание
  • Калибриране ISO 17025
  • Бърз и лесен монтаж
  • Gas conditioning included as standard
  • Возможността на "Hot Swap" да се сведе до минимум престой на сервиз
  • Измерва CH4, CO2, O2
  • Опция H2S 0-5000ppm
  • Голям, ярък дисплей с подсветка
  • 4-20mA изходи за всеки газ
  • Алармени релета с гъвкаво конфигуриране
  • ATEX сертифициран за използване в зона 2
  Приложения
  • Производство на биогаз
  • Добив на сметищния газ
  • Анаеробно разлагане
  • Мониторинг на пречиствателни станции за отпадъчни води
 

Сваляне

Брошура GA3000 (EN)