Газ анализатор testo 310 каталожен No 0563 31Х0

Testo 310

Газ анализатор testo 310 комплект с вкл. сонда 180 mm с конус; силиконов шлаух за измерване на налягане; филтри - 10 бр, (2 ролки термо хартия за принтера за комплекта с принтер)

  Testo 310 има две електрохимични клетки за измерване на O2 и CO, както и температурен сензор, вграден в сондата за димни газове. Клетките измерват съдържание на кислород и въглероден моноксид, димни газове и околна температура. На базата на тези данни могат да се изчислят следните параметри: CO2, к.п.д. и загуба на димни газове. Уредът е изключително практичен, поради лесното боравене с него и навигиране в менюто. Благодарение на добре осветения дисплей Вие може да разчитате измерените данни, дори и при лоши условия на осветеност. Горивата са съхранени в уреда не само като номера, но и с описание. В горната част на дисплея са визуализирани символите на различните измервателни менюта. Дисплеят и незадържащата прах клавиатура са ясно структурирани. Боравенето с уреда е изключително лесно – просто е нужно да имате една свободна ръка.
  Предимства
  • Дисплей с висока разделителна способност
  • TÜV-изпитан, съгласно EN 50379, Част 1-3
  • Смяна на клетките от потребителя
  • Памет за до 500 измервателни протокола 
  Приложения
  • Измерване на димни газове
  • Измерване на тяга - Газов дебит и статично налягане на газа
  • Откриване на утечки на газ
  • Измерване на CO в ок. среда - Измерване на диференциална температура

Натисните тук за демо видео

Аксесоари

0554 0040 Резервен прахов филтър (10 бр.) 
каталожен No 0554 0040 
(за CO сонда за димни газове)
 0554 0549  Testo принтер за бързо отпечатване на място 
каталожен No 0554 0549 
С безжичен инфрачервен интерфейс. Доставя се с 1 ролка термо хартия и 4 AA батерии. (за отпечатване на измерените стойности на място)
0554 0568 Резервна термо хартия за принтер ( 6 ролки) 
каталожен 0554 0568 
Хартията е устойчива на светлина и е четима до 10 години
0554 1105  USB захранващ адаптор с кабел 
каталожен No 0554 1105 
0554 3100 Testo IR принтер каталожен No 0554 3100

Комплекти

0563 3110 Комплект testo 310 с принтер 
каталожен No 0563 3110 
Комплект газ анализатор testo 310 с IR принтер(0554 3100) вкл. сонда 180 mm с конус; силиконов шлаух за измерване на налягане; 2 ролки термо хартия за принтера; филтри - 10 бр

Технически характеристики

Температура на съхранение    -20 до +50 °C
Размери 201 x 83 x 44 mm
Тегло ca.700 g
Размери 201 x 83 x 44 mm
Тип сензор Tип K
Измервателен обхват   20 до +100 °C 
Точност ± 1 °C
Разделителна способност 0.1 °C
Тип сензор CO
Измервателен обхват 0 до 4000 ppm
Точност ±20 ppm (0 до 400 ppm)
±1,5% от изм. ст-ст (401до 2000 ppm)
±10% от изм. ст-ст (2001до 4000 ppm)
Разделителна способност 1 ppm
Време за реакция 60 s
Диференциално налягане
Измервателен обхват -40 до 40 hPa
Точност ±0.5 hPa
Разделителна способност 0.1 hPa
Тип сензор Измерване на тяга
Измервателен обхват -20 до +20 °C
Точност ±0.03 hPa (-3.00 до +3.00 hPa)
±1.5% от изм. ст-ст (от обхвата)
Измерване загуба на димните газове
Измервателен обхват 0 до 99.9%
Разделителна способност 0.1%
Електрохимично измерване на O2
Измервателен обхват 0 до 21 Vol. %
Точност ±0.2 Vol. %
Разделителна способност 0.1 Vol. %
Измерване на КПД (Eta)
Измервателен обхват 0 до 120%
Разделителна способност 0.1%