Газ анализатор testo 320 каталожен No 0632 3220

Testo 320Testo 320Testo 320

  Газ анализатор testo 320 с графичен дисплей вкл. O2 клетка; без H2 компенсация, акумулаторна батерия и инструкция за работа

  Търсите ли многофункционален уред за ефикасен анализ на димни газове? Който безотказно да решава всяка задача при работа с горивната система? И да е лесен за използване? Новият testo 320 отговаря на всички тези изисквания, защото е създаден точно за това. Testo 320 има цветен дисплей с висока разделителна способност, който визуализира графично измерените данни. Той има ясно обозначени и лесни за използване измервателни менюта. Testo 320 е изключително здрав, ергономичен и с естетичен дизайн. Снабден е с две клетки за O2 и CO както и с температурен сензор, вграден в сондата за димни газове за директно измерване на температура, O2 и CO. На базата на тези данни уредът изчислява други измервателни параметри като CO2, к.п.д. и загуба на димни газове. Допълнително могат да се измерят тягата в комина и налягането на газа с помощта на сонда за фино налягане.
  Предимства
  • Дисплей с висока разделителна способност
  • TÜV-изпитан, съгласно EN 50379, Част 1-3
  • Смяна на клетките от потребителя
  • Памет за до 500 измервателни протокола 
  Приложения
  • Измерване на димни газове
  • Измерване на тяга
  • Газов дебит и статично налягане на газа
  • Откриване на утечки на газ
  • Измерване на CO в ок. среда
  • Измерване на диференциална температура

Приложения на тесто 320

Софтуер

 

Сонди

0554 9764 Гъвкава пробовземна тръба
Дължина 330 mm, Ø 10 mm, максимална температура 180 °C
0600 9740 Компактна сонда за димни газове
Дължина 180 mm, Ø 6 mm, максимална температура 500°C
0600 9760 Сонда за димни газове
Дължина 180 mm, Ø 8 mm, максимална температура 500 °C, TÜV одобрение
0600 9787 Температурна сонда за подаващ въздух
Дълбочина на вкарване 190 mm
Измервателен обхват 0 дo +100 °C
0600 9797 Температурна сонда за подаващ въздух
Дълбочина на вкарване 60 mm
Измервателен обхват 0 дo +100 °C
0604 0194 Бързодействаща пружинна контактна сонда-термодвойкаTип K (NiCr-Ni)
Измервателен обхват за кратък период от време +500°C
(Куплунг, свързващ кабел - изисква се 0430 0143 или 0430 0145 )
Измервателен обхват -200 дo +300 °C
0632 1240 CO2 сонда
За оценка качеството на въздуха в затворени помещения и контрол на условията в работната среда.
С куплунг и свързващ кабел- изисква се 0430 0143 или 0430 0145
Измервателен обхват 0 дo +1 Vol. % CO2
0 дo +10000 ppm CO2
0632 1260 Пръстеновидна сонда за измерване на O2
За измерване съдържанието на О2 в подаващия въздух
0632 3331 Сонда за CO в околния въздух
(за откриване на CO в сгради и помещения)
Измерв. обхват: 0 до +500 ppm CO
0638 0330 Сонда за налягане за testo 330 LL
Измервателен обхват: -200 до +300 °C
0554 1203 Комплект шлаухи
За измерване налягането на газа за testo 327 / testo 330-LL
0554 1208 Комплект за диференциална температура
Състои се от 2 Velcro сонди и температурен адаптер testo 327
0600 9791 Температурна сонда за подаващ въздух
Дълбочина на вкарване 300 mm
Измервателен обхват 0 дo +100 °C
0600 9761 Сонда за димни газове
Дължина 300 mm, Ø 8 mm, максимална температура 500 °C, TÜV одобрение
0600 9762 Сонда за димни газове
Дължина 180 mm, Ø 6 mm, максимална температура 500 °C
0600 9763 Сонда за димни газове
Дължина 300 mm, Ø 6 mm, максимална температура 500 °C
0600 3692 Мини сонда за околния въздух
Максимална температура +80°C.
За отделно измерване температурата на околния въздух
Измервателен обхват 0 дo +80 °C

Аксесоари

0554 0040 Резервен прахов филтър (10 бр.)
(за CO сонда за димни газове)
0554 3385 Резервен прахов филтър (10 бр.)
0516 3300 Системен куфар
(височина: 130 mm) за уреда, сондите и аксесоарите
0516 3301 Системен куфар на две нива
(височина: 180 mm) за уреда, сондите и аксесоарите

Сертификати

<
0520 0003 ISO сертификат за калибриране за димни газове
(точки на калибриране 2.5% O2; 100 и 1000 ppm CO; 800 ppm NO; 80 ppm NO2; 1000 ppm SO2)

Технически характеристики

Памет 500 отчетени стойности
Температура на съхранение -20 дo +50 °C
Тегло 573 g
Размери 240 x 85 x 65 mm
Тип сензор COlow
Измервателен обхват 0 до 500 ppm
Точност ±2 ppm (0 до 39 ppm)
±5% от измерената стойност (40 до 500 ppm)
Разделителна способност 0.1 ppm
Тип сензор CO
Измервателен обхват 0 до 500 ppm
Точност ±5 ppm (0 до 100 ppm)
±5% от измерената стойност (> 100 ppm)
Разделителна способност 1 ppm
Тип сензор Type K
Измервателен обхват -40 до +1200 °C
Разделителна способност 0.1 °C (-40 до 999,9 °C)
1 °C >+1000°C
Тип сензор CO
Измервателен обхват 0 до 4000 ppm
Точност ±20 ppm (0 до 400 ppm)
±5% от изм. ст-ст (401до 2000 ppm)
±10% от изм. ст-ст (2001 до 4000 ppm)
Разделителна способност 1 ppm
Време за реакция < 60 s
Тип сензор CO2
Измервателен обхват 0 до 1 Vol. %
0 до 10.000 ppm
Точност ±(50 ppm ±2% от изм. стойност) (0 до 5000 ppm)
±(100 ppm ±3% от изм. ст-ст) (5001 до10000 ppm)
Тип сензор Диференциално налягане
Измервателен обхват 0 до 300 hPa
Точност ±0.5 hPa (0.0 до 50.0 hPa)
±1% от изм. ст-ст (50.1 до 100.0 hPa)
±1.5 % от изм. ст-ст (от обхвата)
Разделителна способност 0.1 hPa
Тип сензор Измерване на тяга
Измервателен обхват -9.99 hPa до +40 hPa
Точност ±0.02 hPa или ±5% от изм. ст-ст (-0.50 до +0.60 hPa)
±0.03 hPa (+0.61 до +3.00 hPa)
±1.5% от изм. ст-ст (+3.01 до +40.00 hPa)
Тип сензор Измерване на загуба на димни газове
Изм. обхват 0 до 99.9%
Разделителна способност 0.1%
Тип сензор Електрохимично измерване на O2
Измервателен обхват 0 до 21 Vol. %
Точност ±0.2 Vol. %
Разделителна способност 0.1 Vol. %
Тип сензор Измерване на КПД (Eta)
Измервателен обхват 0 до 120%
Разделителна способност 0.1%
Тип сензор Определяне на CO2
Измервателен обхват 0 до CO2 max
Точност ±0.2 Vol. %