Testo 330-1 LL каталожен No 0632 3306 70

Testo 330Testo 330Testo 330

Testo 330

  Тesto 330-1 LL Facelift, вкл. акумулаторна батерия и инструкция за работа

  Благодарение на новите си функции, газ анализаторите на Testo от новата серия testo 330-LL Ви предлагат сега повече професионална и надеждна подкрепа. Основните характеристики на новия газ анализатор са:
  • Цветен дисплей с висока разделителна способност за графично представяне на измерените данни
  • Допълнителни измервателни менюта – като проверка на газ-инсталацията за плътност – за осъществяване на изчерпателен анализ на Вашата горивна система
  • Логер-функция за лесно и продължително документиране на измервателната крива
  • Графично представяне на измерените данни
  • Функцията за диагностика на уреда използва символиката на „светофара’’ за по-ясно визуализиране на диагностиката
  • Измерване на налягане до 300 mbar
  • Определени от потребителя горива
  • TÜV- одобрение в съответствие с 1. BImSchV / EN 50379 Part 2 за O2, °C, hPa и CO с H2-компенсация
  • Голям обем на паметта: 500,000 стойности
  • IrDa/ Bluetooth интерфейс за пренос на данни към преносим PC / лаптоп / принтер
  • USB интерфейс за изчитане на данните на PC софтуер
  • ZIV драйвери за всички браншови софтуери
  Включено в доставката:
  • Опция: Измерване на тяга, разд. способност 0.1 Pa, измервателен обхват до100 Pa (вместо стандартното измерване на тяга)
  • Опция: Измерване на диференциално налягане
  • Опция: NO клетка, измервателен обхват 0 до 3000 ppm, 1 ppm разд. способност
  • Опция: CO клетка с Н2-компенсация
  • Опция: COlow клетка
  • Опция: Bluetooth 

Софтуер

 

Сонди

0430 0143 Кабел, дължина1.5 m
Свързва сондата с куплунг към измервателния уред
(PUR покритие)
0600 3692 Мини сонда за околния въздух
Максимална температура +80°C.
За отделно измерване температурата на околния въздух
Измервателен обхват 0 дo +80 °C
0600 4593 Сонда за закрепване на тръби Tип K (NiCr-Ni)
Сонда с подвижно рамо за измерване температурата на тръби с диаметър до 2". Измервателен обхват -60 дo +130 °C
0600 9760 Сонда за димни газове
Дължина 180 mm, ∅ 8 mm, максимална температура 500 °C, TÜV одобрение
0600 9761 Сонда за димни газове
Дължина 300 mm, ∅ 8 mm, максимална температура 500 °C, TÜV одобрение
0600 9762 Сонда за димни газове
Дължина 180 mm, ∅ 6 mm, максимална температура 500 °C
0600 9763 Сонда за димни газове
каталожен No 0600 9763
Дължина 300 mm, ∅ 6 mm, максимална температура 500 °C
0600 9764 Гъвкава сонда за димни газове
каталожен No 0600 9764
Дължина 330 mm , максимална температура 180 °C, температура за кратък период от време 200 °C. Може да се извива до 90° за измерване на труднодостъпни места
0600 9787 Температурна сонда за подаващ въздух
каталожен No 0600 9787
Дълбочина на вкарване 190 mm
Измервателен обхват 0 дo +100 °C
0600 9791 Температурна сонда за подаващ въздух
каталожен No 0600 9791
Дълбочина на вкарване 300 mm
Измервателен обхват 0 дo +100 °C
0600 9797 Температурна сонда за подаващ въздух
каталожен No 0600 9797
Дълбочина на вкарване 60 mm
Измервателен обхват 0 дo +100 °C
0604 0194 Бързодействаща пружинна контактна сонда-термодвойкаTип K (NiCr-Ni)
каталожен No 0604 0194
Измервателен обхват за кратък период от време +500°C
(Куплунг, свързващ кабел - изисква се 0430 0143 или 0430 0145 )
Измервателен обхват -200 дo +300 °C
0632 1240 CO2 сонда
каталожен No 0632 1240
За оценка качеството на въздуха в затворени помещения и контрол на условията в работната среда.
С куплунг и свързващ кабел- изисква се 0430 0143 или 0430 0145
Измервателен обхват 0 дo +1 Vol. % CO2
0 дo +10000 ppm CO2
0632 1260 Пръстеновидна сонда за измерване на O2
каталожен No 0632 1260
За измерване съдържанието на О2 в подаващия въздух
0632 3331 Сонда за CO в околния въздух
каталожен No 0632 3331
(за откриване на CO в сгради и помещения)
Измерв. обхват: 0 до +500 ppm CO
0638 0330 Сонда за налягане за testo 330 LL
каталожен No 0638 0330
Измервателен обхват: -200 до +300 °C
0554 1202 Удължителен шланг, 2.8 m
каталожен No 0554 1202
Удължителен шланг между сондата и уреда
0554 3329 6 mm ограничителен конус за позициониране на сондата
каталожен No 0554 3329
От стомана, с пружинна скоба и ръкохватка, максимална температура 500 °C
0554 3330 8 mm ограничителен конус
каталожен No 0554 3330
От стомана, с пружинна скоба и ръкохватка, максимална температура 500 °C
0554 5762 Пробовземна тръба с много отвори
каталожен No 0554 5762
Дължина 300 mm, Ø 8 mm, за изчисляване на осреднената стойност на CO
0554 8764 Пробовземна тръба, с дължина 335 mm
каталожен No 0554 8764
С ограничителен конус за позициониране на сондата, ∅ 8 mm, максимална температура 1000 °C
0554 8765 Пробовземна тръба, дължина 700 mm
каталожен No 0554 8765
С ограничителен конус за позициониране на сондата, ∅ 8 mm, максимална температура 1000 °C
0554 9760 Пробовземна тръба, с дължина 180 mm
каталожен No 0554 9760
∅ 8 mm, максимална температура 500 °C
0554 9761 Пробовземна тръба, с дължина 300 mm
каталожен No 0554 9761
∅ 8 mm, максимална температура 500 °C
0554 9762 Пробовземна тръба, с дължина 180 mm
каталожен No 0554 9762
∅ 6 mm, максимална температура 500 °C
0554 9763 Пробовземна тръба, с дължина 300 mm
каталожен No 0554 9763
∅ 6 mm, максимална температура 500 °C
0554 9764 Гъвкава пробовземна тръба
каталожен No 0554 9764
Дължина 330 mm, Ø 10 mm, максимална температура 180 °C

Аксесоари

0440 3922 Опция: NO клетка
Измервателен обхват от 0 дo 3000 ppm, 1 ppm разделителна способност
0554 3931 NOlow клетка за дооборудване
(Измервателен обхват 0 дo 300 ppm, 0.1 ppm разделителна способност)
0516 0329 Системен куфар за уредите
С отделения за уредите, без съдържанието. В допълнение към основния системен куфар
0516 0331 Многофункционален куфар за системата
Без отделения. В допълнение към основния системен куфар (За лесно съхранение на анализатора и аксесоарите)
0516 3330 Основен куфар за системата с уреда, сондите и принадлежностите
0516 3331 Основен куфар за системата
С две нива за уреда, сондите и допълнителните аксесоари
0449 0047 USB свързващ кабел за уреда към PC
0515 0107 Резервна батерия 2600 mA
0554 0116 Самозалепващи джобове (50 бр.)
За печатни копия на хартиени баркод етикети
0554 0307 Помпа за саждово число
Листчета за сажди- за измерване съдържанието на сажди в димни газове
0554 0411 Самозалепващи баркод етикети (1200 бр.)
(за етикиране на определено място с баркод, отпечатване чрез софтуер )
0554 0549 Testo принтер за бързо отпечатване на място
С безжичен инфрачервен интерфейс. Доставя се с 1 ролка термо хартия и 4 AA батерии. (за отпечатване на измерените стойности на място)
0554 0553 BLUETOOTH® принтер
Комплект с безжичен Bluetooth интерфейс, вкл. 1 ролка термо хартия, акумулаторна батерия и захранващ блок
0554 0568 Резервна термо хартия за принтер ( 6 ролки)
Хартията е устойчива на светлина и е четима до 10 години
0554 1096 100-240 V DC захранващ блок
(за testo Saveris база, усилвател, конвертор, Етернет сонда)
0554 1103 Зарядно устройство за резервната батерия
0554 1203 Комплект свързващи шлаухи
За отделно измерване налягането на газове
0554 1204 Комплект за диференциална температура
Състои се от 2 датчика за поставяне на тръби и адаптор
0554 1207 Почистващо вещество за уреда (100 ml)
(за бързо премахване на замърсяванията от корпуса, дисплея, клавиатурата, ръкохватката и кабела на сондата)
0554 1210 Пълна версия софтуер EasyHeat + EasyHeat Mobile (за PC и PDA)
0554 1211 Софтуер за надграждане : easyheat.mobile
Софтуер за джобен PC -за мобилни приложения (Само за потребители, които вече използват easyheat PC софтуер)
0554 3332 PC софтуер Еasyheat
Показва измерените стойности под форма на диаграми, таблици и управлява данните
0554 3385 Резервен прахов филтър (10 бр.)
0554 1213 Комплект за налягане за проверка на газохода

Сертификати

0520 0003 ISO сертификат за калибриране за димни газове
(точки на калибриране 2.5% O2; 100 и 1000 ppm CO; 800 ppm NO; 80 ppm NO2; 1000 ppm SO2)

Характеристики

Памет 500.000 стойности
Дисплей Цветен графичен дисплей с 240 x 320 Пиксела
Температура на съхранение -20 до +50 °C
Работна температура -5 до +45 °C
Тегло 600 g
Размери 270 x 90 x 65 mm
Сензор Тип K
Измервателен обхват -40 до +1200 °C
Разделителна способност 0.1 °C (-40 до 999,9 °C)
1 °C (от обхвата)
Тип сензор CO
Измервателен обхват 0 до 500 ppm
Точност ±5 ppm (0 до 100 ppm)
±5% от измер. стойност (>100 ppm)
Разделителна способност 1 ppm
Време за реакция Прибл. 35 s

Тип сензор CO2
Измервателен обхват 0 до 1 Vol. %
0 до 10.000 ppm
Точност ±(50 ppm ±2% от измер. стойност) (0 до 5000 ppm)
Време за реакция Прибл.35 s

Диференциално налягане
Измервателен обхват 0 до 300 hPa
Точност ±0.5 hPa (0.0 до 50.0 hPa)
±1% от измер. стойност (50.1 до 100.0 hPa)
±1.5 % от измер. стойност (от обхвата)
Разделителна способност 0.1 hPa
Измерване на тяга
Измервателен обхват -9.99 до +40 hPa
Точност ±0.02 hPa or ±5% от измер. стойност (-0.50 до +0.60 hPa)
±0.03 hPa (+0.61 до +3.00 hPa)
±1.5% от измер. стойност (+3.01 до +40.00 hPa)
Измерване на загуба на димни газове
Измервателен обхват 0 до 99.9%
Разделителна способност 0.1%

Електрохимично измерване CO
Измервателен обхват 0 до 4000 ppm
Точност ±20 ppm (0 до 400 ppm)
±5% от измер. стойност (401 до 1000 ppm)
±10% от измер. стойност (1001 до 4000 ppm)
Разделителна способност 1 ppm
Електрохимично измерване NO
Измервателен обхват 0 до 3000 ppm
Точност ±5 ppm (0 до 100 ppm)
±5% от измер. стойност (101 до 2000 ppm)
±10% от измер. стойност (2001 до 3000 ppm)
Разделителна способност 1 ppm

Електрохимично измерване O2
 
Измервателен обхват 0 до 21 Vol. %
Точност ±0.2 Vol. %
Разделителна способност 0.1 Vol. %
Определяне на КПД (Eta)
Измервателен обхват 0 до 120%
Разделителна способност 0.1%

Определяне на CO
Измервателен обхват 0 до CO2 max
Точност ±0.2 Vol. %