Качество на Въздуха

Монитори за контрол на въздуха в помещения (IAQ)

2211

Многопараметров IAQ монитор модел 2211

  • Едновременно измерване и съхраняване на параметри като: CO, CO2,температура, относителна влажност, качеството на въздуха.
  • Пресмята точката на конденз, Web Bulb температура, абсолютна влажност, съотношение на влажността и процент на външния въздух.
  • Вградената памет позволява на потребителя да запазва многобройни точки на измерване. Притежава терминал RS232C.

Повече »


Монтирои за газ

S200

Aeroqual Серия 200

  • Мониторинг на Озон, VOC, Амоняк, CO и др.

Повече »


A031

Aeroqual Серия 300

  • Мониторинг на Озон, VOC, Амоняк, CO
  • Серия 300 може да се използва ръчно или да се фиксира в дадена позиция.

Повече »


S500

Aeroqual Серия 500

  • Възможността за съвместимост на сонди позволява използването на резервна такава.
  • Едновременно измерване на скоростта на въздушния поток, температурата и налягането.
  • Голям дисплей.

Повече »